Werkwijze

Een goede voorbereiding is het halve werk

Voor een succesvolle samenwerking is het belangrijk om de wensen en verwachtingen over en weer goed in kaart te brengen en vast te leggen. 

Wat is precies je bedoeling?

Wil je een interim-manager inhuren voor (delen van) de bedrijfsvoering, werving en selectie of de financiële administratie uitbesteden? Er is veel mogelijk, voor bedrijven groot en klein. Onze insteek: mensen, middelen en systemen efficiënt, duurzaam en doelgericht inzetten én het reduceren, spreiden en zoveel mogelijk uitsluiten van risico’s. 

Aan onze werkzaamheden gaan verkenning en verdieping vooraf. Door het inzicht dat wij hiermee opdoen, zijn we goed voorbereid op wat komen gaat. Aan de hand van tussentijdse metingen en evaluaties zorgen we ervoor dat wij op koers blijven om de gestelde doelen binnen de afgesproken termijnen te realiseren, met oog voor alle stakeholders, risico en rendement.

Wwft

Bij uitbesteding van de financiële administratie, zijn wij gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit behelst een permanent cliëntenonderzoek (‘know your client’).