Een compleet dienstenpakket rond
administratieve organisatie,
continuïteit en DGA

Geopolitieke onrust, onberekenbare politiek, een economie die hapert en een krappe arbeidsmarkt. Zie hier het ondernemersklimaat. 

Als bestuurder heb je het er maar mee te doen en zoek je – ogenschijnlijk onverstoorbaar – naar wegen om de stijgende loonkosten, hogere rentelasten, hogere huren en kosten als gevolg van de energietransitie te compenseren. 

In tijden van onzekerheid kan het lastig zijn de juiste afwegingen te maken. Wellicht kunnen wij elkaar versterken, twee weten immers meer dan een.

Mijn naam is Roderick van Gelderen, ik ben directeur van Van Gelderen Professionals. Mijn bedrijf schakel je in, wanneer je, na wikken en wegen, de knoop hebt doorgehakt en een waardig opvolger zoekt. Misschien dat het zo'n vaart niet loopt, maar kan je hulp gebruiken bij het uitstippelen van een (nieuw) groeipad en de implementatie van de gekozen strategie. Administratieve ondersteuning? Van Gelderen Professionals kan ook dáárin voorzien.  

Zou je een keer van gedachten willen wisselen over de problematiek die bij jou speelt, stuur mij dan een bericht, of bel even, ons gesprek behandel ik vertrouwelijk!